Mỗi ngày Nơi để Gặp người Đàn ông Duy nhất Cnn

Có triệu chưa lập gia đình người lớn ở Hoa Kỳ một mình. Trong khi không có cách nào để biện pháp chính xác bao nhiêu người đang thẳng, tình cảm tự do người đàn ông, nó là an toàn để nói có rất nhiều hàng triệu người rơi vào danh mục đó. Họ có nghĩa là tất cả các xung quanh chúng ta, và sơ hầu hết phụ nữ duy nhất là một mất mát như đến nơi để gặp họ. Chìa khóa để tối đa hóa cơ hội của bạn gặp một ai đó đặc biệt bất cứ…