submit


Đôi khi những điều giản đơn trong cuộc đời làm bạn hạnh phúc: bắt đầu trò chuyện với cô gái này, bếp của hội là ai. Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại và cuối cùng đã gặp nhau và không ngừng cho cả một ngày cuối tuần. Tôi đã lập gia đình với những đứa trẻ, và cô biết nó, nhưng cô ấy yêu thực tế là tôi lớn tuổi hơn và biết tôi đang làm gì trong phòng ngủ và tôi yêu thực tế rằng cô ấy là một cô bé gái. Đôi khi những điều giản đơn trong cuộc sống làm cho anh hạnh phúc

About