submit


Chúc Mừng Sinh Nhật, Được Ali Khan. Ăn lời khuyên từ Karena Hồn Khan để có được một cô con chỉ như thế Được. Đi là những ngày khi người ta có thể an toàn giả định rằng một người phụ nữ tìm kiếm một mối quan hệ sẽ được ở trong đó chỉ một đoạn đường dài. Phụ nữ trẻ, những ngày này không muốn cam kết, trong nháy mắt. Đôi khi, họ chỉ có thể được tìm kiếm một quăng ra. Chuyên gia nói rằng ‘không dây-gắn’ mối quan hệ trở thành như nhau phổ biến trong phụ nữ. Có dấu hiệu chung và ngôn ngữ cơ thể phong cách (không đơn giản) đó có thể giúp cậu giải mã những gì một người phụ nữ muốn. Quá nhiều kín đáo, bất ngờ. Giống như đánh chống lại chân của bạn, khi bạn ngồi bên cạnh mỗi khác, giữ cánh tay trong một cách dễ thương hoặc ăn cỏ vai cô chống lại thân của bạn. Bạn cả dường như có một cái gì đó đi và nó có thể là một ý tưởng tốt để đi ra ngoài với nhau thường xuyên hơn để tìm ra điều gì làm thế nào tương thích bạn cả hai được. Một mối quan hệ có thể chỉ là những gì bạn cần cả hai. Tôi không mong đợi cô ấy cam kết với em chỉ sau một vài ngày. Nhưng nếu bạn thực sự thích cô ấy cố gắng để phát triển này thành một cái gì đó có ý nghĩa hơn. Ngưng viết bài bình luận đó là tục tĩu, phỉ báng hay viêm, và không thưởng thức tấn công cá nhân, tên gọi hoặc kích động hận thù chống lại bất kỳ cộng đồng. Lần này là một, giải Trí, TRUYỀN hình lối Sống của ngành công nghiệp quảng cáo trang web và mang theo các bài viết quảng cáo và bản xứ quảng cáo

About